ΡΟΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

 

 

 

ce apr

 

 

iso-9001-2008-1

ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ

Ο παρακάτω πίνακας μας δίνει την αντιστοίχηση της κλάσης ανεμοπίεσης που κατατάσσεται ένα ρολό με την ταχύτητα του ανέμου και τις δυναμικές πιέσεις που ασκούνται με βάση την ταχύτητα. Υπάρχουν και δύο παράμετροι : ονομαστική πίεση και πίεση ασφαλείας της κάθε κλάσης, που προβλέπονται από τα σχετικά πρότυπα και εφαρμόζονται στις δοκιμές ανεμοπίεσης. Η κλίμακα Μποφόρ είναι ένας εμπειρικός , περιγραφικός τρόπος μέτρησης της έντασης των ανέμων, που βασίζεται στην παρατήρηση των αποτελεσμάτων του ανέμου στη στεριά ή τη θάλασσα. Στις δυναμικές πιέσεις 1pa ορίζεται ως ίση με την πίεση που προκαλεί δύναμη 1Ν σε επιφάνεια 1m².

111111 BOFORT  Page 1